නව අගමැති ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන දිවුරුම් දෙයි

මෙරට නව අගමැති ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මීට සුළු මොහොතකට පෙර ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.