ජැකලින් ට චෝදනාවක්

ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 200ක මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික බොලිවුඩ් නිළි ජැකලින් ෆර්නැන්ඩස් චූදිතයෙකු ලෙස නම් කර තිබේ.