අන්තරේ පා ගමන ඇරඹේ

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලයේ පා ගමන මේ වන ආරම්භ වී ඇත.

May be an image of 6 people, people standing and outdoors
May be an image of 2 people, people standing, crowd and outdoors