ලෝක ගුරු දිනයට ජනපති රනිල්ගෙන් සුභ පැතුම්

මේ අතර ජාත්‍යන්තර ගුරු දිනය නිමිත්තෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සුභ පැතුම් එක්කර තිබෙනවා.