ශ්‍රී පාද ප්‍රධාන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම අරඹයි

Share

මස්කෙළිය, නල්ලතන්නිය ශ්‍රී පාද ප්‍රධාන මාර්ගයේ නාය යෑම් සහ ගල් පර්වත පෙරලීමේ දැඩි අවධානම් සහිත ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය එක්වයි.

Read more

Local News