උතුරු කැලිෆෝනියාවට ගංවතුර තත්ත්වයක් – 50,000කට විදුලිය නෑ

උතුරු කැලිෆෝනියාවට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණයත් සමඟ ඇතිවූ ගංවතුර තත්ත්වය තවමත් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍යයේ සඳහන්.

මේ හේතුවෙන් 50,000කට වැඩි පිරිසකට විදුලිය නැති බවයි එරට බලධාරීන් පවසන්නේ.