මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය ඉතා සාර්ථකව ඉදිරියට යන බව පවසන මංජුල ගජනායක

මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය මේ වන විට ඉතා සාර්ථකව ඉදිරියට යන බව ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය ප්‍රතිසංස්කරණ සහ මැතිවරණ අධ්‍යන ආයතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මංජුල ගජනායක පවසනවා.

Previous articleරුසියාවෙන් මිසයිල ප්‍රහාර
Next articleපාස්කු වින්දිතයින්ට වන්දි ගෙවන්නේ නැත්නම් දේපළ රාජසන්තක වනවා – ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ දාබරේ කියයි