මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

දකුණු කළුතර දුම්රිය ස්ථානයේදී දුම්රියක් පීලිපැනීම හේතුවෙන් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය සුළු ප්‍රමාදයක් සිදුව තිබෙනවා.

අද උදෑසන දකුණු කළුතර සිට මරදාන දක්වා ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ දුම්රිය මෙලෙස පීලිපැනීමට ලක්ව ඇත.

Previous articleඅද විදුලිය කැපෙන හැටි
Next articleආචාර්ය සුමිත්‍රා පීරිස් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි