උසස් පෙළ විභාගය අද

අපොස (උ.පෙළ) විභාගය අද (23) සිට ආරම්භ වන අතර පෙබරවාරි 17 දක්වා විභාගය පැවැත්වේ.

ඉරිදා සහ රජයේ නිවාඩු හැර සම්පූර්ණ දින 22ක් විභාගය පැවැත් වේ.

මෙවර විභාගයට පෙනී සිටින සමස්ත අයදුම්කරුවන් ගණන 331,709කි.

එයින් 278,196ක් පාසල් අයදුම්කරුවන්ය.

දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි විභාග මධ්‍යස්ථාන 2,200ක් පිහිටුවා තිබේ.

මෙවර උසස් පෙළ විභාගය (2022) වෙනුවෙන් විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන හතරක් ස්ථාපිත කර තිබේ. බන්ධනාගාර රැඳවියන් වෙනුවෙන් කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ ද, විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති විභාග අපේක්‍ෂකයන් සඳහා රත්මලාන සහ තංගල්ලේ ද, මහරගම අපේක්‍ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන දරුවන් වෙනුවෙන් එම රෝහලේ ද, විභාග මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කර ඇත.

විභාගය පැවැත්වෙන කාලසීමාවේදී අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසකම් සැපයීම සඳහා ශ්‍රි ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය , දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ,පෞද්ගලික මගී ප්‍රවාහන සංගම් , ශ්‍රි ලංකා ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු ලැබේ.

Previous articleඅද ගිගුරුම් සහිත වැසි
Next articleඋසස් පෙළ විභාග කාලයේ විශේෂ ප්‍රවාහන සැලැස්මක්