තම රජයක් යටතේ පැත්ත මාරු කරන අයට දෙන දඬුවම ගැන අනුර කියන කතාව

දේශපාලනය විනාශ වීමට ප්‍රධාන හේතුව දේශපාලඥයින් තම වාසිය වෙනුවෙන් පක්ෂ මාරු කිරීම බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා.

ඒ බියගම පැවති සමුළුවකට එක්වෙමින්.