ඉම්රාන් ඛාන් සිය ආධාරකරුවන්ට ස්තුති කරයි

Share

පකිස්ථාන හිටපු අගමැති ඉම්රාන් ඛාන් සිය ආධාරකරුවන්ට ස්තුති කර තිබෙනවා.

ඒ ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ආ ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන්ව ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙනුයි.

Read more

Local News