නවසීලන්තයට ප්‍රබල භූ කම්පනයක්

Share

නවසීලන්තයට ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

එම වාර්තා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ එහි අගය රික්ටර් මාපකයේ 7.1ක් බවය.

Read more

Local News