ගම්පහ යතුරුපැදි සොරකමක්

Share

ගම්පහ බෙම්මුල්ල ප්‍රදේශයේදී වෙළඳ සැලක් ඉදිරිපිට නවතා තිබූ යතුරු පැදියක් සොරාගෙන ගොස් තිබෙනවා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් බෙම්මුල්ල පොලීසිය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News