මෙක්සිකෝවේ සංක්‍රමණික මධ්‍යස්ථානයක ගින්නක්

මෙක්සිකෝවේ ජුආරේස් සංක්‍රමණික මධ්‍යස්ථානයේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

මේ වන විට ඉන් 40 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.