ජනපතිගෙන් හෙට විශේෂ ප්‍රකාශයක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනතාව අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිතයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කළේ හෙට (01) රාත්‍රී 8.00ට ජනාධිපතිවරයා විසින් එම විශේෂ ප්‍රකාශය සිදුකිරීමට නියමිත බවය.