මත් උවදුරෙන් පාසල් ළමුන් බේරා ගන්න වෙනම බලකායක් අවශ්‍යයි – සජිත් කියයි(VIDEO)

Share

මත් උවදුරෙන් පාසල් ළමුන් බේරා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂක අංශවලින් සමන්විත වෙන ම බලකායක් පිහිටුවිය යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා.

පාසල් පද්ධතියෙන් මත්ද්‍රව්‍ය ඉවත්කර ගැනීමට කඩිනම් වැඩපිළිවෙළක් අවශ්‍ය බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ ළමුන් සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු සංසදය රැස් වූ අවස්ථාවේදීයී.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News