මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්

Share

කළුතර දකුණ පොලිස් වසමේ කොළඹගේවත්ත ප්‍රදේශයේ කැපුම් තුවාල සහිතව නාගොඩ රෝහල වෙත ඇතුලත් කළ පුද්ගලයෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.

මියගිය පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 61 ක්වූ කොළඹගේවත්ත, කළුතර දකුණ ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News