සැකකරුවකු හඳුනා ගැනීමට පොලිසිය මහජන සහය පතයි

වෙඩි තබා පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියකට අදාළව අවශ්‍ය කරන සැකකරුවන් හා මෝටර් රථයක් හඳුනාගැනීම සඳහා පොලීසිය විසින් මහජන සහාය ඉල්ලා තිබෙනවා.

Previous articleපළාත් කිහිපයකට තද වැසි
Next articleබහින් බස් වීමක් දුරදිග යයි – එක් අයෙක් මරුට