ටෙලි වැකිය ආරම්භ කරන්නේ ඇයි?(VIDEO)

දේශපාලනයේ හැරවුම් ලක්ෂය “ටර්නින් පොයින්ට්” ඊයේ (11) වෙනස්ම ටර්න් එකක් ගත්තා.

ටෙලිවැකිය ආරම්භ කලේ ඇයි? එහි අරමුණ, සහ හෙට දවස ගැන ඊයේ (11) දීර්ඝව “ටර්නින් පොයින්ට්” තුළින් සාකච්ඡාවට ලක් වුණා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleපෘතුගාලයේ රතු වයින් ගංඟාව
Next articleකොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යලයේ නව උපකුලපති හා ගුවන් හමුදාධිපති අතර හමුවක්