වත්තල මුහුදු තීරයේ නාඳුනන මළ සිරුරක්

වත්තල පොලිස් වසමේ පල්ලියවත්ත ප්‍රදේශයේ මුහුදු තීරයට නාදුනන මළ සිරුරක් ගොඩගසා ඇති බවට වත්තල පොලිසියට ලද පණිවිඩයක් අනුව විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මියගිය පුද්ගලයා වයස අවුරුදු 65 ක් 70 ක් අතර පමණ අයෙක් වන බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ.