නිපා වෛරසය හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කට්ටල ගෙන්වීමට පියවර

නිපා වෛරසය මේ වන විට ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක්ම ලොක්ඩවුන් කර අවසන්.

දඹදිව වන්දනාව ඇතුළු ඉන්දීය සංචාරවලට ද මේ හේතුවෙන් බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා.

රෝග හඳුනා ගැනීම සඳහා ඉදිරියේ දී පරීක්ෂණ කට්ටල් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන එන බවයි රජයේ පාර්ශව පවසන්නේ.

Previous articleපැය 12ක ජල කප්පාදුවක්
Next articleසුළඟ නිසා බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ වහළට හානි