ඉතාලි මාෆියා ලොක්කා මියයයි

Share

වසර 30කට වැඩි කාලයක් ඉතාලි මාෆියාව මෙහෙය වූ උඩියෝ මෙසිනා ටෙනාරෝ මියගොස් තිබෙනවා.

මියයන විට ඔහු 61 වැනි වියේ පසුවුණා.

ඔහු ගෝලීය වශයෙන් සහ ඉතාලියේ වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධ මාෆියා සංවිධානයේ නායකයා ලෙසයි හැඳින්වුයේ.

Read more

Local News