ගාසා තීරයේ රෝහල් 3 කට ඊශ්‍රායලයෙන් ප්‍රහාර

Share

ඊශ්‍රායලය ගාසා තීරයේ රෝහල් 3 කට ප්‍රහාර එල්ල කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාර හමුවේ මේ වන විට ගාසා තීරයේ මිය ගිය සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව 11,000 කට ආසන්නයි.

උතුරු ගාසා තීරයට සෑම දිනකම පැය 4ක සටන් විරාමයක් ලබා දීමට ඊශ්‍රායලය එකඟතාවය පළ කර තිබෙනවා.

මේ අතර හමාස් ප්‍රහාරයකින් මිය ගිය සුජිත් බණ්ඩාර යටවරගේ දේහය ඔහුගේ නිවස වෙත ඊයේ රාත්‍රියේ රැගෙන එනු ලැබුවා.

Read more

Local News