සැකකටයුතු මරණයක්

Share

අඟුරුවාතොට පොලිස් වසමේ වෙනිවැල්පිටිය ප්‍රදේශයේ කුඹුරු යායක නියරක් මත තුවාල සහිතව වැටී පුද්ගලයෙකු මියගොස් සිටින බවට ඊයේ (19) අඟුරුවාතොට පොලිස් ස්ථානයට ලද පැමිණිල්ලක් මත විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මරණකරු වයස අවුරුදු 40ක්වූ වෙනිවැල්පිටිය, හත්කොට ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්.

Read more

Local News