අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ගැන දැනුම්දීමක්

ඔක්තෝබර් මාසයේ අසුවැසුම මේ වන විට බැංකු වෙත යවා ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෙහාන් සේමසිංහ පවසනවා.

ඒ අනුව පවුල් ලක්ෂ 14කට අධික පිරිසකට නම් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව දැන් උදා වී තිබෙනවා.

මීට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන අට දහස් 775ක්.

Previous articleමිජවුම්ගේ බලපෑම තවදුරටත් – ධීවර කටයුතුවලින් වළකින්න – කාලගුණයෙන් දැනුම්දීමක්
Next articleඉන්දුනීසියාවේ මරපි ගිනි කන්ද පුපුරයි – 11ට දිවි අහිමි වෙයි