තද වැසි පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනයක්


බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණ, උතුර සහ වයඹ පළාත් සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තද වැසි පිළිබඳ අවවාදාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක 16 ක් සඳහා මෙම අනතුරු ඇඟවීම සිදුකර ඇති බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

Previous articleසැම්බියාවේ තඹ පතලක් කඩා වැටෙයි – 30ක් සුන්බුන් යට සිරවෙයි
Next articleඅද කාලගුණය