2024 අයවැය සඳහා කතානායකවරයාගේ සහතිකය(VIDEO)

2024 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට කතානායකවරයාගේ සහතිකය හිමි වී තිබෙනවා.

තවත් පනත් කෙටුම්පත් දෙකකට ද ඔහු සහතිකය ලබා දී ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleපාලනයෙන් ගිලිහුණු යතුරුපැදි අනතුරින් තරුණයෙක් මරුට
Next articleබස්නාහිර ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව තුන් ගුණයකින් ඉහළට