මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්

හංවැල්ල පොලිස් වසමේ තුම්මෝදර හන්දිය අසල දී තියුණු ආයුධයකින් පහර දී පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කර ඇති බවට හංවැල්ල පොලිස් ස්ථානයට ලද තොරතුරක් මත විර්මශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මරණකරු වයස අවුරුදු 39 ක් වූ රයිගම්වත්ත, තුම්මෝදර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්.

Previous articleරිය අනතුරකින් තරුණයෙක් මරුට
Next articleබිත්තර මිලියන 15 ක් අද දිවයිනට