යළිත් කොවිඩ් ප්‍රභේදයක් ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක්- සෞඛ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන්න(VIDEO)

මේ දිනවල රටපුරා පැතිර යන උණ, කැස්ස, සම්ප්‍රතිෂ්‍යා තත්ත්වයට JN 1 කොවිඩ් උපප්‍රභේදයේ බලපෑමක් තිබිය හැකි බවට මහාචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර ප්‍රකාශ කරනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleනව කොවිඩ් ප්‍රභේදය රටවල් රැසකින් හමුවෙයි(VIDEO)
Next articleපළාත් කිහිපයකට වැසි