යුක්තිය මෙහෙයුමෙන් සැකකරුවන් 838ක් අත්අඩංගුවට

ගත වූ පැය 24 තුළ “යුක්තිය” මෙහෙයුමෙන් සැකකරුවන් 838 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

යුක්තිය මෙහෙයුම තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

Previous articleරිය අනතුරකින් එකම පවුලේ පියා සහ පුතු මරුට
Next articleචීනයේ වෙළඳසැලක ගින්නක් – 39ක් මරුට