3 වන චාල්ස් රජුට පිළිකාවක්

3 වන චාල්ස් රජුට පිළිකාවක් වැළදී ඇති බව බකිංහැම් මාළිගාව නිවේදනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔහුට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

එසේම චාල්ස් රජුගේ මෙම අසනීප තත්ත්වය නිසා සියලු මහජන කටයුතු කල් දමා ඇති බව බකිංහැම් මාළිගය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබෙනවා.

Previous article9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පස් වැනි සභා වාරය හෙට විවෘත වෙයි
Next articleගම්පොළ අනතුරින් තවත් දරුවෙකුට අසාධ්‍යයි