උතුරු ගාසාවට ආහාර බෙදාදීම නවතී(VIDEO)

Share

උතුරු ගාසා තීරයට ආහාර බෙදාහැරීම නවතා දැමු බව ලෝක ආහාර වැඩසටහන පවසා තිබෙනවා.

ඊට හේතුව සිවිල් සාමය බිඳවැටීම සහ ඉහළ යන ප්‍රචණ්ඩත්වය බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ නමුත් මිනිසුන් කුසගින්නෙන් මියයාමේ අවදානමක් පවතින බැවින් මෙම තීරණය සැහැල්ලුවට ගෙන නැති බවයි ලෝක ආහාර වැඩසටහන පවසා ඇත්තේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News