අම්බලන්ගොඩ, ඉඩන්තොට වෙඩි තැබීමක්

Share

අඛණ්ඩව තෙවන දිනටත් අද (14) අළුයම වෙඩි තැබීමක් සිදුව තිබෙනවා.

එම වෙඩි තැබීම වාර්තා වන්නේ අම්බලන්ගොඩ ඉඩන්තොට ප්‍රදේශයෙන්.

වෙඩි තැබීමෙන් කිසිවෙකුටවත් අනතුරක් සිදුව නැහැ.

Read more

Local News