ලෝක වකුගඩු දිනය අදයි (VIDEO)

Share

ලෝක වකුගඩු දිනය අද (14) යි.

මෙරට ජනගහනයෙන් 10%ක් පමණ වකුගඩු රෝගීන් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News