අභ්‍යාස පොත් 3 ක් මිලදී ගැනීමට නොහැකිව අසරණ වූ අනුරාධපුරයේ එකම පවුලේ දරුවන් තිදෙනා (VIDEO)

Share

අභ්‍යාස පොත් 3ක් මිලදී ගන්න බැරුව පාසල් යන්නේ නැති දරුවෝ තුන් දෙනෙක් පිළිබඳ තොරතුරු අපට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි

Read more

Local News