අභ්‍යාස පොත් 3ක් මිලදී ගැනීමට නොහැකිව අසරණ වූ දරුවන් තිදෙනාට ශිෂ්‍යත්වයක් (VIDEO)

Share

අභ්‍යාස පොත් 03 ක් මිලදී ගන්න බැරීව පාසල් යන්නේ නැති දරුවන් තුන් දෙනෙකු පිළිබඳව තොරතුරු පසුගිය දිනක අප වාර්තා කළා.

ඒ දරුවන්ගේ අනුවේදනීය කතාවට හදවත් උණුවුණු අපේම රටේ මිනිසුන් ඔවුන්ට උදව් උපකාර කිරීමට ඉදිරීපත් වී සිටිනවා.

ඔවුන් එම දරුවන්ගේ ඉදිරි අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා ශිෂ්‍යත්වයක් ද පිරිනමා තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News