ළමුන්ගේ හා කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කඩිනමින් නීති – ජනපති කියයි(VIDEO)

Share

ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට මෙතෙක් පැවති කිසිඳු රජයක් නිසි අවදානයක් යොමු කළේ නැති නිසා එය බරපතල ගැටලුවක් වී ඇති බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

කාන්තාවන්ගේ, දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව හා රැකවරණය වෙනුවෙන් කඩිනමින් නව නීති ගෙන එන බවයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

ඒ ජනාධිපති කාර්යලයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනුයි.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News