සැකකටයුතු මරණයක්

Share

නිවිතිගල පොලිස් වසමේ කරවිට ගඟේ නිරිඇල්ල පහල කොටස පාළම අසල දියේ ගිලී මියගිය පුද්ගලයකුගේ මෘත ශරීරයක් ඇති බවට නිවිතිගල පොලිස් ස්ථානයට ලද තොරතුරක් මත විර්මශන ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මරණකරු වයස අවුරුදු 27ක් වූ තරුණයෙක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

Read more

Local News