සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින්ට දැනුම්දීමක්

Share

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේ­ක්ෂ­ක­යන් වෙනු­වෙන් පුද්ග­ල­යන් ලියා­ප­දිංචි කිරීමේ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව අද (04) විවෘ­තව තැබෙන බව එම දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව සඳ­හන් කරනවා.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේ­ක්ෂ­ක­යන් සඳහා පම­ණක් අද (04) පුද්ග­ල­යන් ලියා­ප­දිංචි කිරීමේ දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය, ගාල්ල, කුරු­ණෑ­ගල, වවු­නි­යාව, මඩ­ක­ල­පුව හා නුව­ර­එ­ළිය යන දිස්ත්‍රි­ක්ක­වල පිහිටි පළාත් කාර්යාල හෙට පෙර­වරු 8.30 සිට පස්වරු 1.00 දක්වා විවෘ­තව තැබේ.

මේ වන තෙක් ජාතික හැඳු­නු­ම්පත් ඉල්ලු­ම්පත් ඉදි­රි­පත් නොකළ ඉල්ලු­ම්ක­රු­වන් වේ නම් විදු­හ­ල්පති හෝ ග්‍රාම නිල­ධාරි විසින් සහ­තික කළ නිසි ලෙස සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලු­ම්පත් රැගෙන පැමි­ණිය යුතුය. අදාළ තොර­තුරු තහ­වුරු කිරීමේ ලිපිය www.drp.gov.lk පුද්ග­ල­යන් ලියා­ප­දිංචි කිරීමේ දෙපා­ර්ත­මේන්තු නිල වෙබ් අඩ­වි­යට පිවිස බාගත කර­ගත හැකි බව එම දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුව වැඩි දුර­ටත් සඳ­හන් කරයි.

Read more

Local News