දිවයින පුරා වැසි තත්ත්වයේ වැඩි වීමක්

Share

දිවයින පුරා වැසි තත්ත්වයේ වැඩි වීමක් අපේක්ෂා කරන බව කාළගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න පහළ වායුගෝලයේ කැලඹිලි ස්වභාවයක් හේතුවෙනුයි.

මේ අතර දිස්ත්‍රික්ක 5කට නාය යාමේ අනතුරු ඇඟවීම් ද නිකුත් කර තිබෙනවා.

Read more

Local News