අගමැතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හින්දු කෝවිල් 39 ක් උදෙසා මූල්‍ය පරිත්‍යාග කෙරේ

Share

කොළඹ මහනගර සභාවේ අනුග්‍රහය මත හින්දු කෝවිල් 39 ක් උදෙසා මූල්‍ය පරිත්‍යාග ලබාදීම ඊයේ (26) අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේ දී සිදුවිය.

Read more

Local News