යෞවන සමාජ තරුණ,තරුණියන් සඳහා රක්ෂණාවරණයක්

දිවයින ජුරා විසිරී සිටින යෞවන සමාජ තරුණ,තරුණියන් සඳහා රක්ෂණ ආවරණයක් ලබා දීමට ජාතික තරුණ සේවා සභාව පියවර ගෙන ඇත. වසර දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් කේෂත්‍රයේ නිරතවූ සාමාජික,සාමාජිකාවන්ට මෙම රක්ෂණ ආවරණය ලබා දෙති.

ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපති,අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නිතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර එහිදී හදිසි යෞවන සමාජි සාමාජිකයෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්වුවහොත් රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක් ප්‍රදානය කිරීමට රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය මගින් සිදු කර ඇත.

ඉතිහාසයේ පළමුවරට මෙවැනි රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

Previous articleලංගම රියදුරන්ගේ සහ කොන්දොස්තරවරුන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි
Next articleදුම්රිය මගීන්ගේ අපහසුතාවයන් අවම කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරනවා – අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල මහතා