කොළඹ නගරය ආවරණය වන පරිදි වයිෆයි කලාප 100ක් ඇති කිරීමට පියවර

Share

අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව ආරම්භ වුණු නොමිලේ වයිෆයි ලබාදීමේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහනේ එක් පියවරක් ලෙස කොළඹ නගරය ආවරණය වන පරිදි වයිෆයි කලාප 100ක් ඇති කිරීමට පියවර ගෙන ඇත. කොළඹ නගර සභාව මූලිකත්වයෙන් මෙහි මූලික පියවර ලෙස වයිෆයි කලාප 20ක් ඇති කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිටත් සිදුකරමින් පවතී. ඒ අතරින් වයිෆයි කලාප 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් දැනටමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

මෙම පරිසර හිතකාමී වයිෆයි යන්ත්‍ර පිහිටුවීමේ මූලික අරමුණ වත්මන් තාක්ෂණික ලෝකය සමඟ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමීප කරවමින් නූතන ලෝකයේ දියුණු නාගරික ලක්ෂණ ශ්‍රී ලංකාවේ නගර තුළ ද ඇති කරවීම යි.

මෙම පොදු වයිෆයි යන්ත්‍ර ආකර්ෂණීය පෙනුමකින් මෙන්ම අධිතාක්ෂණිකව නිමවා ඇති අතර වයිෆයි පහසුකම්වලට අමතරව ජංගම දුරකථන ආරෝපණය කිරීමේ පහසුකම් සහ සාමාන්‍ය කසළ බැහැර කිරීමේ පහසුකම් ද මෙම යන්ත්‍රය මගින් ලබා දේ.

මෙහි දෙවන පියවර ලෙස කොළඹ නගරය තුළ ඉතිරි වයි‍ෆයි කලාප 80 පිහිටුවීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් හඳුනා ගැනීමට නියමිත අතර මීට අමතරව ‍මාතර, ගාල්ල, නුවර සහ නුවරඑළිය ආදී ලෙස පියවරෙන් පියවර ඉදිරියේ දී මෙම ව්‍යාපෘතිය දීප ව්‍යාප්තව දිවයිනේ අනෙකුත් ප්‍රදේශයන්හි තුළ ද ක්‍රියාත්මක කරවීමට නියමිතය.

Read more

Local News