ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර එක්දින තරගාවලියේ දෙවන තරඟය අද 

ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර දිවා – රාත්‍රී තරඟ 5කින් සමන්විත එක්දින තරගාවලියේ දෙවන තරඟය අද  (16)  අබුඩාබී ෂියෙක් ෂෙයාඩ් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වෙයි. ඒ අනුව මෙම තරඟයේ සජීවී විකාශනය අද ‍ප.ව. 4.00 සිට සියත TV හා සියත FM තුළින් බලාපොරොත්තු වන්න.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් වලින්, ODI තරඟයන්හි 8 වැනි ස්ථානයත් පාකිස්තානය ODI තරඟයන්හි 6වැනි ස්ථානයත් ලබා ගෙන සිටියි.

ශ්‍රී ලංකාව හා පාකිස්තානය අතර පැවැත්වුණු පළමු එක්දින තරඟය ලකුණු 83කින් ජය ගැනීමට පාකිස්තානු කණ්ඩායමට හැකි විය.