මිනිමුතු මෝරෙකු සමඟ පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට

Share

වාලච්චේන ධීවර වරායට අනුයුක්තව රාජකාරී නියුතු වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ නාවිකයන් පිරිසක් පසුගිය දා සිදු කරන ලද සෝදිසි කිරීමක දී ඩිංගි යාත්‍රාවක තිබී අල්ලන ලද මිනිමුතු මෝරෙකු සමඟ පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

කිලෝග්‍රෑම් 170 ක් පමණ බරකින් යුක්ත මෙම මෝරුන් විශේෂය ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත යටතේ ඇල්ලීමට තහනම් දුර්ලභ විශේෂයක් බවට නම් කොට ඇත.

එම මෝරා සහ පුද්ගලයින් ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සඳහා මඩකළපුව සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය වෙත භාර දීමට කටයුතු කොට ඇත.

 

Read more

Local News