නව දිස්ත්‍රික් මහරෝහල 2018 වර්ෂයේදී විවෘත කිරිමට සැලසුම්

Share

යූරෝ මිලියන 39 ක ණය ආධාර යටතේ නුවරඑළියේ ඉදිකරන නව දිස්ත්‍රික් මහරෝහල පසුගියදා සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතාගේ නිරීක්ෂණයට ලක් විය. ඒ අනුව මෙම නව රෝහල 2018 වර්ෂයේදී විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

එහිදී නව නේවාසිකාගාරවලට අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම, මානව සම්පත් ගැටලු හඳුනාගත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා එම ගැටලු පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණි.

Read more

Local News