රටවල් 11ක සංක්‍රමණිකයන්ට අැමරිකාවට පැමිණිම තහනම්

WASHINGTON, DC - MAY 18: U.S. President Donald Trump attends a joint news conference with Colombian President Juan Manuel Santos at the White House May 18, 2017 in Washington, DC. The Trump administration has said it wants to slash foreign aide and Santos will most likely seek a renewal of $450 million dollars from the U.S. that supports the peace accord between the Columbian government at the Revolutionary Armed Forces (FARC). (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

අමෙරිකාව වෙත සංක්‍රමණිකයන් පැමිණීම වළක්‌වන සැලසුමක්‌ අමෙරිකානු ජනාධිපති ට්‍රම්ප් විසින් කෙටුම්පත් කර ඇති බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව රටවල් 11ක සිට අමෙරිකාව වෙත සංක්‍රමණිකයන්ට පැමිණීමට නොහැකි වේ. ඊජිප්තුව, ඉරාකය, ඉරානය ලිබියාව, මාලි, උතුරු කොරියාව, සෝමාලියාව, දකුණු සුඩානය, සුඩානය, සිරියාව සහ යේමනය යන රටවල් මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුලත් වේ.