දිවයිනේ දකුණු අර්ධයට පැයට කිලෝමීටර් 40 – 50 පමණ විය හැකි තද සුළං

Share

දිවයිනේ දකුණු අර්ධයේ විටින් විට හමන සුළං පැයට කිලෝමීටර් 40 – 50 පමණ විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. විශේෂයෙන් කොළඹ, කළුතර, මහනුවර, නුවරඑළිය, මාතර සහ හම්බන්තොය දිස්ත්‍රික්කවලට මෙම තත්ත්වය බලපා හැකිය.
එමෙන් ම මඩකලපුව, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් සිහින් වැසි වාර කිහිපයක් ද ඇති වන අතර ම මඩකලපුව සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවල සවස 2.00න් පසු තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි ද ඇතිවිය හැකිය

Read more

Local News