ජනපති දළඳා සමිඳුන් වැඳපුදා ගනී

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මහනුවර ඓතිහාසික දළඳා මාලිගාවේදී ශ්‍රී දළඳා සමිඳුන් වැඳපුදා ගෙන ආශීර්වාද ලබා ගත්තේය.

 

ඉන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා අස්ගිරි මහා විහාරය වෙත ගියේය.