අමෙරිකානු වැඩබලන සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් අගමැති හමුවෙයි

Share

දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ අමෙරිකානු වැඩබලන සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්, තානාපතිනී ඇලිස් ජී. වෙල්ස් මහත්මිය, ශ්‍රී ලංකා අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත හමු විය.

අරලියගහ මන්දිරයේ දී පසුගිය දා මෙම හමුව සිදු විය.

Read more

Local News